Wat we doen

PGB Pensioendiensten verzorgt het balansbeheer voor Pensioenfonds PGB.

We beheren het vermogen van Pensioenfonds PGB en voeren de administratie van alle pensioenregelingen

In huis beheren we de portefeuilles vastrentende waarden en de derivatenportefeuille. Voor het beheer van de portefeuille zakelijke waarden selecteren en monitoren we externe vermogensbeheerders. Daarnaast voeren we de administratie van alle pensioenregelingen uit voor sociale partners, (oud) deelnemers en gepensioneerden. We zorgen ervoor dat nieuwe werkgevers zich snel bij ons thuis voelen, dat deelnemers precies weten hoe hun pensioen ervoor staat en dat gepensioneerden op tijd hun pensioen van ons ontvangen.

 

We maken pensioeninformatie begrijpelijk

Samen met Pensioenfonds PGB houden we alle pensioencommunicatie tegen het licht en vereenvoudigen die waar mogelijk. Niet alleen om de deelnemers en hun werkgevers tijdig, correct en evenwichtig te informeren, maar ook om complexe informatie voor iedereen begrijpelijk te maken. De afdelingen die zorgen voor pensioenuitvoering en balans- en vermogensbeheer worden ondersteund door de afdelingen business informatiemanagement, juridische zaken, actuariaat, risk management, mid office en finance en control. We ondersteunen het bestuur en het bestuursbureau met onze kennis van pensioenuitvoering en balans- en vermogensbeheer.