Sign In

Wie we zijn

Wij zijn PGB Pensioendiensten, de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB. Wij zijn een innovatieve organisatie met een sterke, open cultuur. We volgen nieuwe trends en ontwikkelingen en willen het beste resultaat voor de deelnemers bereiken door te innoveren. Met een vermogen van circa € 34 miljard is Pensioenfonds PGB het 9e pensioenfonds van Nederland. En Pensioenfonds PGB groeit! Wij behoren tot de snelst groeiende pensioenfondsen met de overtuiging dat met een grotere omvang de belangen van de deelnemers versterkt worden. Op dit moment verzorgen wij met 300 medewerkers de pensioenen van ruim 400.000 deelnemers.

 

Waar we voor staan

We willen dat onze klanten kiezen voor Pensioenfonds PGB omdat ze zich er thuis voelen. Bij Pensioenfonds PGB beslissen sociale partners zelf hoe hun pensioenregeling er uitziet. Daarom beheren we verschillende pensioenregelingen die op maat gesneden zijn en innoveren we deze. We werken aan constante verbetering van onze dienstverlening. Zo zorgen we voor een moderne klantbediening voor werkgevers, (oud) deelnemers en gepensioneerden. Onze doelen en ambities zijn gericht op de realisatie van de strategische doelen van Pensioenfonds PGB. We spelen continu in op maatschappelijke veranderingen. Op die manier ondersteunen we Pensioenfonds PGB in zijn strategie van duurzame groei. Want schaalgrootte is steeds belangrijker in de pensioensector. Daardoor gaan de kosten per deelnemer omlaag en worden beleggingsrisico’s nog beter gespreid. Onze kernwaarden zijn klantgericht, samenwerken en kostenbewust.

Klantgericht
Omdat we werken voor Pensioenfonds PGB staan de klanten van Pensioenfonds PGB voor ons centraal. Dat zijn werkgevers, (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. We verplaatsen ons in de klant en doen wat we beloven.

Samenwerken
We werken intern samen om zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn. Maar we zoeken ook actief de samenwerking op met de aangesloten werkgevers. Alleen zo kunnen we blijven zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen, met een optimale dienstverlening.

Kostenbewust
We letten op onze kosten. Hoe minder kosten wij maken des te meer geld blijft er immers over voor de pensioenen. Daarom denken wij continu na over hoe we zaken slimmer kunnen organiseren.

Onze historie
In 1949 is onze rechtsvoorganger Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) opgericht.
In 1953 is Pensioenfonds PGB opgericht door werkgevers en werknemers uit de grafimedia. 
In 2011 is de uitvoeringsorganisatie gesplitst van het pensioenfonds. De wetgever wilde een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen pensioenfondsen (bestuur en beleid) en de uitvoeringsorganisatie. Wij gingen toen verder onder de naam Timeos.
In 2013 wordt Timeos een bv met Pensioenfonds PGB als enige aandeelhouder. Timeos richt zich als uitvoeringsorganisatie volledig op Pensioenfonds PGB.
Begin 2017 verandert Timeos in PGB Pensioendiensten. Zo stralen we nog beter uit dat we vertrouwd adviseur en uitvoerder van Pensioenfonds PGB zijn.
Zo ziet onze organisatie er uit