Sign In

Wie we zijn

Wij zijn PGB Pensioendiensten, de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB. Wij zijn een innovatieve organisatie met een sterke, open cultuur. We volgen nieuwe trends en ontwikkelingen en willen het beste resultaat voor de deelnemers bereiken door te innoveren. Met een vermogen van ruim € 34 miljard is Pensioenfonds PGB het 9e pensioenfonds van Nederland. En Pensioenfonds PGB groeit! Wij behoren tot de snelst groeiende pensioenfondsen met de overtuiging dat met een grotere omvang de belangen van de deelnemers versterkt worden. Op dit moment verzorgen wij met 300 medewerkers de pensioenen van ongeveer 445.000 deelnemers.

 

Waar we voor staan

We willen dat onze klanten kiezen voor Pensioenfonds PGB omdat ze zich er thuis voelen. Bij Pensioenfonds PGB beslissen sociale partners zelf hoe hun pensioenregeling er uitziet. Daarom beheren we verschillende pensioenregelingen die op maat gesneden zijn en innoveren we deze. We werken aan constante verbetering van onze dienstverlening. Zo zorgen we voor een moderne klantbediening voor werkgevers, (oud) deelnemers en gepensioneerden. Onze ambitie is een betaalbare, moderne pensioenvoorziening die op de lange termijn zo veel mogelijk koopkracht behoudt. Dat doen we volgens de onderstaande waarden. 

Samen 
We geloven in de kracht van collectiviteit en werken samen met onze partners. Dat doen we vanuit de gedachte dat we met elkaar verbonden zijn en we een positieve bijdrage willen leveren. 

Betrokken 
We besteden aandacht aan onze deelnemers, werkgevers en sociale partners, hun pensioen en hun toekomst. Dat doen we zo persoonlijk mogelijk. 

Authentiek 
Ons verleden kenmerkt wie we zijn: flexibel en innovatief in het belang van de deelnemers. We bewegen mee met de tijd, maar letten daarbij wel op de kosten. 

Helder 
Openheid vinden we belangrijk. Net als inzicht bieden in pensioen en het delen van expertise.


Onze historie
In 1949 is onze rechtsvoorganger Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) opgericht.
In 1953 is Pensioenfonds PGB opgericht door werkgevers en werknemers uit de grafimedia. 
In 2011 is de uitvoeringsorganisatie gesplitst van het pensioenfonds. De wetgever wilde een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen pensioenfondsen (bestuur en beleid) en de uitvoeringsorganisatie. Wij gingen toen verder onder de naam Timeos.
In 2013 wordt Timeos een bv met Pensioenfonds PGB als enige aandeelhouder. Timeos richt zich als uitvoeringsorganisatie volledig op Pensioenfonds PGB.
Begin 2017 verandert Timeos in PGB Pensioendiensten. Zo stralen we nog beter uit dat we vertrouwd adviseur en uitvoerder van Pensioenfonds PGB zijn.
Zo ziet onze organisatie er uit